Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lomy na Požárech

Na levé straně profilu před tunelem do prvního lomu jsou očíslovány jednotlivé vrstvy hornin

Lomy na Požárech

Národní přírodní památka Požáry byla vyhlášena Magistrátem hl. m. Prahy 27. 5. 1982. Je tvořena opuštěnými lomy podél pravého břehu Dalejského potoka na konci komunikace K Holému vrchu u ¤eporyj. Rozloha je 3,5 ha, nadmořská výška 330 – 340 metrů.

Jámový lom Požáry I je přístupný tunelem, novější lom Požáry II pak štolou z roku 1930. První z nich byl opuštěn před první světovou válkou. Jeho stávající tunel však sloužil k dopravě vytěženého kamene až do čtyřicátých let minulého století, kdy zde byla těžba definitivně ukončena. Zdejší vápenec byl velmi kvalitní a využíval se k výrobě cementu, vápna, k chemickým i sklářským účelům. Odpad po úpravě sloužil jako stavební kámen nebo štěrk na silnice.

Lomy jsou propojeny štolou, která sloužila k dopravě vytěženého vápenceProfil před prvním tunelem je očíslován a seřazen od nejstarších vrstev k nejmladším. Vrstvy označené čísly 1 – 95 patří ke kopaninskému souvrství, 96 – 158 k přídolskému (požárskému) a 159 – 163 k lochkovskému. Vrstvy 1 – 158 náleží k siluru, vyšší část k devonu. Paleontologické výzkumy odkryly velké naleziště všech skupin fosilních organismů (zkamenělé zbytky těl živočichů a rostlin). Faunu tu zastupuje značné množství motýlů včetně deseti ohrožených druhů, ve skalních stěnách hnízdí ptáci. Negativně na tuto oblast působí postupné zarůstání dna lomů plevelnými dřevinami a pokračující těžba v těsném sousedství.

Při návštěvě této jedinečné památky si nezapomeŔte vzít pevnou obuv a připravit se na možné prolézání mezi navalenými kameny ve štolách.

Národní přírodní památka Požáry byla na 27. mezinárodním geologickém kongresu zařazena mezi místa s nejvyšším stupněm světového významu. Státu vznikly povinnosti k odpovídající úpravě celého území a umožnění studia našim i zahraničním vědcům.

Jaroslav Fuglík


Klub českých turistů zve

Prahou turistickou, tak se jmenuje jarní cyklus pochodů, pořádaných pod hlavičkou Klubu českých turistů. Nechte se pozvat aspoŔ na jednu ze dvou turistických akcí, které se dotýkají naší městské části.

V neděli 14. 5. se uskuteční pochod s výstupem na Pražský Děvín. Tematicky se odvíjí od staré české pověsti o Dívčí válce, a podle postav z pověstí jsou pojmenovány jednotlivé trasy pochodu, vedoucí geologicky cennou krajinou. Nejkratší trasa Vlasta a dvě nejdelší trasy Ctirad a Bivoj začínají u stanice metra Jinonice. Na trasu Vlasta (8 km) můžete vyrazit od 8 do 13 hod., na trasu Ctirad (35 km) od 6.30 do 7.30 hod., na trasu Bivoj (50 km) od 6 do 7 hod. Startovné pro dospělé bude 20 Kč, pro děti do 15 let 5 Kč, členové Klubu českých turistů zaplatí 10 Kč. Po zdolání Děvína zakončí účastníci pochod na zastávce autobusu Dívčí hrady.

Ve čtvrtek 18. 5. se můžete zúčastnit podvečerního pochodu Od metra k metru. Startovat se bude mezi 16.30 a 18 hod. od stanice metra Stodůlky, kde účastníci dostanou mapku s vyznačenou trasou pochodu. Startovné činí 30 Kč pro dospělé, 5 Kč pro děti, 15 Kč pro členy Klubu českých turistů. Trasa, dlouhá asi osm kilometrů, povede po modré značce do ¤eporyj a dále po zelené Dalejským a Prokopským údolím do Jinonic. Krátce po startu budou účastníci procházet kolem unikátního středověkého skanzenu ¤epora. Kromě přírodních krás bude stát za povšimnutí kostel sv. Petra a Pavla v ¤eporyjích a dále kostel sv. Vavřince v Jinonicích, odkud je krásný výhled. Do cíle pochodu, na stanici metra Jinonice, dorazí účastníci mezi 18 a 20 hod.

Jakub Truschka