Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřinka ve Mlejně

 

Ve dnech 22. a 23. března patřil Klub Mlejn dětem. Probíhal tady už 8. ročník Pražské Mateřinky. Letošního maratónu tanců, písniček a scének se zúčastnilo 37 mateřských škol, naši městskou část zastupovaly Rosnička a MŠ Mezi Školami. Na pódiu se tak postupně vystřídalo kolem 500 dětí, jejichž vystoupení tradičně moderoval Jan Kovařík. „K Praze 13 mám opravdu vřelý vztah,“ řekl moderátor. „Řadu let jsme na třináctce bydleli, dcera tady chodila do školky. Mateřinku moderuji rád, je to akce, která podporuje tvořivost, aktivitu, citlivost, smysl pro krásu a další hodnoty, které stojí za to rozvíjet.“
Akci organizuje Společnost pro předškolní výchovu , jejíž ředitelkou je paní Pavla Babjaková. Celostátní festival mateřských škol Mateřinka vyvrcholí v květnu ve sportovním centru v Nymburce. 

Eva Černá