Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Namalujte radnici

Starosta David Vodrážka vyhlašuje k červnovému třetímu výročí otevření nové radnice soutěž ve výtvarném nebo fotografickém zpracování její budovy. Do 31. května mŰžete zaslat (adresa: Odbor kanceláře starosty, ÚMč Praha 13, Sluneční náměstí 2580, 158 00 Praha 13) nebo osobně přinést do informací své kresby, malby, koláže, trojrozměrné modely nebo zajímavé fotografie radnice. Dílo musí být zřetelně označeno jménem, adresou, datem narození a telefonním číslem autora. Nejlepší díla oceníme, všechna zdařilá budou vystavena v atriu radnice.