Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové třídy ve FZŠ Fingerova

Škola zřizuje od nového školního roku 2006/07 šestou třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na florbal. Fyzická zdatnost ani hráčské zkušenosti nejsou nutné. Chlapci a děvčata zařazení do této třídy budou mít 2 hodiny základní TV a 2 hodiny zaměřené na florbal.
Dále nabízíme výuku AJ již od 1. ročníku, 1., 2. a 4. třídu s rozšířenou výukou HV, 3. -7. třídu dyslektickou (max.14 žáků), školní družinu od 6.30 do 17 hod. V odpoledních hodinách fungují při škole sportovní klub, hudební a divadelní studio, jazykové kurzy (AJ, NJ, FR) a další zájmové kroužky. Do vybraných tříd můžete své dítě přihlásit do konce školního roku osobně v době vyučování (ředitel, zást.), tel./fax 235 514 960, 235 514 931 - linka 522-4, fzs.fingerova@tiscali.cz

Zdeněk Kulíšek, ředitel školy