Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspěšní na olympiádách.

ZŠ Mládí sbírá úspěchy v přírodních vědách. Důkazem jsou výsledky našich žáků v olympiádách. Nejúspěšnějšími reprezentanty jsou sourozenci Michal a Iva Petýrkovi, kteří získali 1. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády (každý ve své kategorii). Michal byl i třetí v dějepisné olympiádě, čtvrtý ve fyzikální olympiádě a chystá se na biologickou olympiádu, ve které byl loni první. Třetí místo ve fyzikální olympiádě v nejvyšší kategorii ZŠ patří také žákovi naší školy – Jindřichu Chromému. A konečně v zeměpisné olympiádě obsadil Jan Křelina 3.-4. místo. 

A. Tichá, E. Martoníková, ZŠ Mládí