Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

v KVĚTNU uvidíte

Aktuality 18 (4.–11. 5.)


čarodějnice v Praze 13
- tradiční rej v Centrálním parku

Aktuality 19 (11.–18. 5.)


Den vítězství
- státní svátek ČR

Aktuality 20 (18.–25. 5.)


Praha 13 maminkám
- koncert ke Dni matek

Aktuality 21 (25. 5.– 1. 6.)


Zprávy z Rady Prahy 13
- květnové zasedání Rady městské části