Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ 1

Informace o zřízení Občanského sdružení při FZŠ Mezi Školami

Na únorové schůzi školské rady jsme přijali usnesení o tom, že bychom rádi zřídili neziskovou organizaci – OS při FZŠ Mezi Školami. Tato organizace by úzce spolupracovala se školou, školskou radou a společně by se podílela např. na vyhledávání sponzorských firem k získávání finančních prostředků na akce pořádané OS nebo FZŠ, na zlepšení prostředí uvnitř i vně školy, organizování tvůrčích dílen, soutěží a akcí pro děti, při organizaci 1. školního plesu k 15. výročí založení školy atd. Pokud budete mít zájem o práci v této neziskové organizaci, kontaktujte nás prostřednictvím informační linky 251 613 247 nebo na web.telecom.cz/zsnbut2, odkaz na školskou radu. 

Vítězslav Panocha