Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MALOVANÉ PÍSNIČKY

V rámci dne otevřených dveří navštívila Mateřskou školu Ovčí hájek spisovatelka, grafička, ilustrátorka a známá objevitelka pohádkové země paní Vítězslava Klimtová. Divadelní představení Malované písničky nadchlo nejen děti, ale i jejich rodiče.

-če-