Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obvodní kolo matematické olympiády

Obvodní kolo matematické olympiády


Přesně 224 úspěšných řešitelů školních kol 56. ročníku mate-matické olympiády ze šestých, sed-mých a osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13 se sešlo 11. dubna v obvodním kole v ZŠ Kuncova. Soutěž organizoval ve spolupráci s hostitelskou školou DDM Praha 5 zvlášť pro každý z obou uvedených obvodů. Nejvíce úspěšných řešitelů měly ze škol Prahy 13 ve všech třech kategoriích ZŠ Kuncova a Gymnázium Jaroslava Heyrovského. V kategorii Z6 obsadili s plným počtem bodů 1.–2. místo Ladislav Kršek a Jan Bayer (oba ze ZŠ Kuncova), v kategorii Z7 získala 1. místo Tereza Kalíková ze ZŠ Klausova a v kategorii Z8 skončilo na 1. místě bez ztráty bodu šest žáků – Vladimír Martinec, Filip Matoušek a Magdalena Šittová ze ZŠ Kuncova, Marie Kvasnicová a Eliška Švandová z FZŠ Brdičkova a Tomáš Trégner z Gymnázia Jaroslava Heyrovského.

Zvláštní ocenění si zaslouží žák 6. třídy ZŠ Kuncova Ladislav Kršek i za výborné 2. místo v obvodním kole Pythagoriády, kdy byl jediným úspěšným řešitelem mezi žáky ze všech základních škol našeho obvodu.

Všem úspěšným řešitelům patří blahopřání, poděkování patří paní učitelce Dimitrové z hostitelské školy za tradičně vzornou přípravu soutěže. Kompletní výsledkové listiny jsou na www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy