Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proti nezvaným hostům v domech

Tématem pracovní schůzky ředitele Městské policie v Praze 13 Hynka Svobody a zástupce starosty Davida Zeleného dne 26. března, které se zúčastnil i jeho kolega Petr Zeman, byl přetrvávající výskyt tzv. závadových osob v suterénech panelových domů. Místostarosta Zelený předal mimo jiné Městské policii klíče od bytových domů, které jsou v majetku městské části.
Smyslem tohoto opatření mají být rychlejší a efektivnější zásahy strážníků MP proti osobám, které neoprávněně přespávají v suterénech a společných prostorách městských bytových domů a obtěžují tím slušné obyvatele. Na to se samozřejmě nabaluje i další protiprávní jednání, jako krádeže ve sklepích, znečišťování veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení a rušení nočního klidu. V současné době má Obvodní ředitelství MP, Lýskova 1593 k dispozici všechny klíče potřebné pro vstup do vybraných objektů. Pokud MP obdrží na linku 156 nebo na operační středisko (251 625 175–6) oznámení o výskytu bezdomovců nebo jiných nezvaných osob ve společných prostorách obecního domu, jsou strážníci schopni okamžitě zasáhnout, aniž by oznamovatel musel v noci na hlídku osobně čekat.

Tomáš Navrátil, odborný referent kontroly