Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sport, školení i údržba

24. února jsme se zúčastnili halového fotbalového turnaje ve Zličíně, kde naše družstvo skončilo na 6. místě. Další členové se téhož dne účastnili masopustního průvodu. V březnu se členové věnovali přípravě techniky na nadcházející období, vozidlo Liaz úspěšně prošlo technickou kontrolou. Roman Michl a Vladimír Kos se zúčastnili odborné přípravy velitelů a po provedení zkoušek opět získali Osvědčení o odborné způsobilosti velitele JSDH. V závěru měsíce absolvovali řidiči periodické dvoudenní školení.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky