Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Západní Město se začíná stávat skutečností

Již bezmála dvacet let se mluví o tom, že na volných pozemcích na západ od Jeremiášovy ulice vznikne v budoucnu Západní Město. Je to logické, protože tato lokalita leží na nejzápadnějším okraji Prahy, v blízkosti plzeňské dálnice i pražského okruhu a je tedy přirozeným rozvojovým územím hlavního města. Jde o plochu přibližně 115 hektarů, na které by ve vzdálenější budoucnosti mohlo žít až 35 000 obyvatel.

V minulosti již byla vytvořena celá řada studií, která nastiňovala možnou podobu Západního Města. Realizaci těchto vizí ale bránilo roztříštěné vlastnictví pozemků a absence silného investora, který by byl schopen obsáhnout výraznější část území a zahájit tak vznik Západního Města. Tím průkopníkem se nakonec stala developerská skupina Finep, která po několikaleté intenzivní přípravě i jednáních s městskou částí a stavebním úřadem představila počátkem dubna veřejně projekt první etapy výstavby Západního Města. Protože v následujících dnech po prezentaci projektu proběhlo médii velké množstí informací a také nepřesností, bude dobré si základní informace zopakovat.

První etapa budování Západního Města, kterou společnost Finep začne v brzké době stavět (na mapce červeně), vznikne na ploše přibližně 14 hektarů, jde tedy zhruba o osminu celé rozlohy budoucího Západního Města. Autorem urbanistické koncepce celého území (ale i administrativní čtvrti v první etapě) je Jan Kerel z architektonického studia AHK architekti. Na vizualizacích, které se objevily v tisku, byly zobrazeny i objekty mimo území první etapy. Ty však mohou v budoucnu vypadat úplně jinak, není jasné, kdy přesně vzniknou, ani kdo je postaví. Do obrázku je architekti zanesli jen pro představu, jak bude asi území v budoucnu zastavěno.

Zato první, právě zahajovaná etapa, již je zcela konkrétní. Na obdélníkovém území ohraničeném na východě Jeremiášovou ulicí a na západě jižním cípem Avion Shopping Parku vyroste do roku 2012 nová čtvrť za zhruba 6 miliard korun. Měla by nabídnout celkem téměř 100 000 m2 pronajímatelných ploch, z toho asi 14 000 m2 komerčních ploch pro obchody a služby, zbytek budou kancelářské plochy. Přibližně 40 000 m2 ploch připadne na byty. Bude tvořena sousedícími urbanistickými celky – britskou čtvrtí a tzv. City. Britská čtvrť je typicky rezidenční celek obsahující tři stovky různorodých bytů a zelený vnitřní prostor s dětským hřištěm a jezírkem. Jeho autorem je architekt Petr Bouřil (ABM architekti). Současně s Britskou čtvrtí se letos začíná budovat City. Administrativní část City (studio AHK architekti) se skládá ze 6 budov – dominantou bude desetipatrový objekt ve tvaru diamantu, který bude od Jeremiášovy ulice oddělen anglickým parkem. Zbylé administrativní budovy budou pětipodlažní a v parteru budou mít prostor pro restaurace, kavárny, cukrárny, banky, obchůdky a další služby.

Osou první etapy Západního Města bude Centrální náměstí, které společně s novým parkem dosáhne velikosti Václavského náměstí. Bude zčásti dlážděné a v dalším úseku bude přecházet spíše do zeleně. Přímo z náměstí bude možno vstoupit do stanice metra Stodůlky. V současné době zakonzervovaný západní vestibul stanice, ze kterého je nyní vidět pouze vandaly poničená prosklená konstrukce, bude zakomponován do náměstí stejně jako výtah, který umožní bezbariérový přístup do metra.

Velký důraz byl při přípravě projektu kladen na životní prostředí. To na projektu oceňuje i starosta Prahy 13 David Vodrážka. Zeleň je neodmyslitelným prvkem celé zástavby, má pokrýt zhruba plochu 75 000 m2 a má zde důležitou úlohu. Například součástí City bude odpočinková zóna s vodními plochami, protékající říčkou a unikátní japonskou zahradou za téměř 20 miliónů korun, která bude procházejícímu navozovat rozmístěním dřevin pocit cesty z údolí do hor. Centrální náměstí bude po celé délce lemováno alejí stromů a budou zde využity prostorové konstrukce s popínavými rostlinami, jimiž bude člověk procházet. Z náměstí se pak sejde po schodišti do rozsáhlého parku umístěného v mírném svahu, který bude osázen vzrostlými stromy. Trávníky budou přístupné, k dispozici budou sportoviště a trasy pro cyklisty a bruslaře.

Veškerou infrastrukturu (kanalizaci, vodovod, plyn, elektřinu) vybuduje investor projektu. Důležitým momentem je samozřejmě dopravní napojení. Hlavní tepnou vedoucí do Západního Města bude komunikace pracovně nazvaná V 71, odbočující z Jeremiášovy ulice kousek nad stanicí metra Stodůlky. Investor vybuduje tuto komunikaci včetně světelné křižovatky s Jeremiášovou pravděpodobně v roce 2009. Druhou páteřní komunikací bude budoucí Jinočanská spojka, ze které povede do Západního Města několik odboček.

Západní Město bude v budoucnu samostatným urbanistickým celkem, přesto je však nedílnou součástí Prahy 13, pro kterou může být obohacením a příjemným ozvláštněním. Bude to dříve, než se nadějeme. Byty v Britské čtvrti se budou zabydlovat již v roce 2010.

Samuel Truschka

Vizualizace a plánek: FINEP