Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

58. ročník matematické olympiády je za námi

Dne 8. dubna se v ZŠ Kuncova ve Stodůlkách konalo obvodní kolo matematické olympiády žáků 6. – 8. tříd základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13. Do soutěže se zapojilo přes 150 úspěšných řešitelů školních kol. Na obvodu Prahy 13 si obdivuhodně vedli žáci ZŠ Kuncova, kteří i letos obsadili téměř všechna přední místa. V kategorii Z6 (žáci 6. tříd a primy víceletých gymnázií) získal 1. místo bez ztráty jediného bodu pouze Jan Beck a rovněž 2. - 3. místo patří žákům ze ZŠ Kuncova.

Vybojovali je se shodným počtem bodů Stanislav Kubiš a Eva Pláničková před studenty osmiletých gymnázií. Podobně skončila kategorie Z8, kde rovněž bez ztráty jediného bodu získal 1. místo Ladislav Kršek. Připočteme-li 1. místo Lukáše Kůny v kategorii Z9, o kterém jsme ve STOPu již psali, a 3. místo Jakuba Neumanna z 5. třídy, pak se žáci ZŠ Kuncova stali přesvědčivě nejlepšími řešiteli matematických úloh. Všem vítězům srdečně blahopřeji a za skvělou pedagogickou práci a organizaci soutěže děkuji paní učitelce Dimitrové.

Základní škola Kuncova nabízí žákům 5. tříd, kteří nebyli přijati na gymnázium, přijetí do matematické studijní skupiny bez přijímacích zkoušek, pokud v 1. pololetí 5. ročníku prospěli s vyznamenáním a mají zájemo matematiku, práci s počítačem, fyziku, chemii nebo šachy. Přihlášku a další informace o škole najdete na www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova