Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čistota obce (1960)

Čistota obce (1960)

Naše obec neslyne čistotou,cesty jsou ve stavu velmi špatném, proto je všude za dešťů bláto a za sucha prach, příkopy a smetiště jsou znečištěny. Vylévání splašek a vytékání močůvky na ulici z objektů jak soukromých, tak JZD není vzácností. Rybníky se zanášejí a vyčištění nechá na sebe dlouho čekat, jsou zabahněné, vodu mají špatnou, takže se sotva hodí k požárním účelům. Koupaliště není v obci žádné. Zásobování vodou je odkázáno na studny, které mají většinou vodu zdravotně závadnou, protože jsou špatně vybudované a nejsou chráněné proti vnikání nečistoty. Vodovod v naší obci je pouze částečně vybudován a to pro účely JZD a pro školu. Vede se jednání o vysazení dvou stojanů na čerpání vody pro širší veřejnost. Ač se stavbou vodárny v polích směrem k Chabům bylo započato teprve v roce 1958 a nebyla ještě předána do užívání, byla v roce 1959 mládeží poškozena. Byly rozbity dveře, stržen hromosvod a okapní žlábky, vytlučena okna a poškozeno vnitřní zařízení. Vzniklá škoda se odhaduje na 5000 Kč. Případ vyšetřuje SNB.

Vybral Dan Novotný