Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž květen

V naší metropoli snad nežije nikdo, kdo by alespoň jedenkrát neobdivoval nejznámější věžní hodiny v Česku, takže všechny odpovědi budou zcela jistě správné. Stačí si prohlédnout obrázek Jana Babky. Jak říkáme těmto světoznámých věžním hodinám?

Legend a pověstí, vážících se k věžním hodinám, není málo. Pražané dlouho věřili, že vznikly na konci 15 století. Udržovali o tom i příznačně tajemnou legendu. Prý je zhotovil zámečník Jan z Růže, známý jako Mistr Hanuš. Poté, co složitý stroj dokončil, dali jej radní města pražského oslepit, aby již nikdy nemohl sestavit dílo stejné krásy. V některých pověstech se říká, že pokud se hodiny zastaví, je konec s celými Čechami, jestliže se porouchají, přijde špatný rok, když se k nim chová někdo neuctivě či nepřátelsky, bude potrestán. Pověst o sedmadvaceti českých pánech popravených 21. června 1621 vypráví, že každým rokem ve výroční den této události přicházejí znovu na Staroměstské náměstí. Tam mlčky stojí a pozorně sledují chod hodin. Jde-li stroj správně a přesně, je to znamení, že se českému národu daří dobře. Avšak je-li stroj pokažen nebo se v jeho chodu objeví sebemenší odchylka, soudí, že v české zemi není něco v pořádku a že přicházejí zlé časy na jejich potomky. Pak odcházejí se svěšenými hlavami a čekají až uplyne další rok.

V dubnu správně odpověděli ti, kteří poznali, že obrázek Jana Babky se vztahuje ke svatovítské katedrále.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Simona Adamová,
Nové Butovice

Soutěžní otázky na květen:

  1. Kdy a kde se konala soutěž Ořešská lana?
  2. Praha 13 slavila Velikonoce na Staroměstském náměstí bohatým programem plným soutěží. Kdo předával ceny vítězům?
  3. Kdy naposled jela pražská koňka přes Karlův most?

Správné odpovědi na dubnové soutěžní otázky:

  1. Jak se jmenovala autorka obrazů, které byly v atriu radnice k vidění ve dnech 3. - 17. března? Vlasta Čermáková.
  2. Jakou službu zajišťuje Občanské sdružení Most k domovu? Domácí nouzové volání. 
  3. Skupina Kamelot, která vystoupí 14. dubna ve Spolkovém domě, se pokusí o zápis do knihy rekordů. Čím? Realizací více než 100 koncertů v řadě.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Jiří Fiala,
Velká Ohrada

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá