Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Francouzští studenti na zkušené

První dubnový pátek přivítala ZŠ Mládí milé hosty. V rámci pedagogické stáže v České republice (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy) k nám zavítala třicetičlenná skupina studentů - budoucích pedagogů z pedagogického institutu IUFM - Angers ve Francii. Během dopoledne se účastnili výuky zejména na prvním stupni, někteří se dokonce aktivně zapojili do vyučování. Z návštěvy měli užitek i žáci druhého stupně, kteří se učí francouzštinu. Hosté u nás ocenili vřelé přijetí ze strany učitelského sboru, větší míru volnosti žáků, která vede k jejich aktivnějšímu zapojení do hodin i lepším výsledkům. Všimli si též respektu žáků k učiteli a vysoké úrovně žáků v cizích jazycích, zejména v angličtině. Odnesli si i inspiraci do vlastních hodin - skupinovou práci, relaxační aktivity nebo zapojování hudebních prvků do výuky.

Tomáš Klinka, ZŠ Mládí