Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hudební soutěž Doremifa 2OO9

V březnu se uskutečnil již 4. ročník hudební amatérské soutěže, tentokrát pod novým názvem Doremifa. Soutěž se těšila z velkého zájmu dětí, kterých se přihlásilo kolem 120. Všechny byly báječné. Krásně zpívaly, hrály na flétnu, kytaru a klavír. Každý odcházel s úsměvem, nadšením, keramickou medailí, diplomem a sladkou odměnou. Velké poděkování patří rodičům, učitelům
a lektorům, kteří své děti doprovázeli a také porotě, která ve složení Marta Ševčíková, Inesa Lůnová a Irena Vojtová hodnotila velice odborně a spravedlivě. Byl to krásný hudební zážitek.

Michala Strejčková