Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jíst zdravě a vyhrávat

Školní jídelna Základní školy Mládí připravila pro své žáky zajímavou dvoutýdenní soutěž
s názvem Jíme zdravě – poznáváme cizrnu a špaldu. Zásady zdravé výživy jsou ve školních jídelnách sice standardně uplatňovány, tentokrát šlo však o představení zmíněných druhů potravin, v našich krajích zatím ne příliš populárních. Pro vyšší motivaci žáků byla celá akce připravena jako soutěž, kdy každý účastník obdržel losovací lístek a mohl tak získat některou ze 40 cen. Největší výhrou je samozřejmě vlastní zdraví, ale šance získat také nějakou cenu byla jistě zajímavým zpestřením. A protože účast v soutěži byla veliká a ohlasy kladné, možná se můžeme na netradiční druhy potravin a další soutěžení těšit i v měsíci květnu. Dík patří všem, kteří se zapojili, ale také kolektivu kuchařek školní jídelny, zvláště pak její vedoucí paní Růžičkové, která soutěž připravila a zajistila ceny.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí