Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezinárodní jazykové zkoušky v Mládí

Koncem března zájemci z řad žáků ZŠ Mládí poprvé v životě absolvovali mezinárodní jazykovou zkoušku. Cambridge Young Learners Tests, cambridgeské zkoušky pro děti od 7 do 12 let, pozitivně motivují žáky k dalšímu studiu angličtiny, protože jsou zábavné a pro děti nestresující. Každé dítě obdrží certifikát s 1-5 získanými erby. Zkouška tak vypovídá nejen o silných stránkách kandidáta, ale poukazuje i na oblasti s největší potřebou zlepšení. V písemné části zkoušky je hodnocena schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a písemný projev dítěte. Ústní část představuje několikaminutový rozhovor se zkoušejícím. Zkoušející lektoři oceňovali u žáků výbornou úroveň angličtiny. Starší žáci absolvovali zkoušky Key English Test a Preliminary English Test – které jsou první a druhou z pěti úrovní cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny. Žáci naší školy byli nejmladšími kandidáty, kteří se ke zkoušce v tomto termínu dostavili a ZŠ Mládí se tak zařadila mezi několik málo základních škol u nás, které žákům tyto zkoušky ve spolupráci s Britskou radou zprostředkovávají.

Norbert Tlustý, zástupce ředitele ZŠ Mládí