Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOC S PANEM ANDERSENEM

Ve čtvrtek 2. dubna, u příležitosti Dne dětské knihy a zároveň narozenin H. CH. Andersena, jsme v ZŠ Janského uspořádali Noc s Andersenem. Již druhý rok jsme se večer sešli ve škole s našimi malými kamarády, žáky 1. a 2. tříd, kteří mají rádi knížky a pohádky, a strávili jsme společně jednu noc plnou čtení a plnění pohádkových úkolů. Každý účastník nejprve představil ostatním svou knihu, kterou má rád. Poté jsme se společně s břišními tanečnicemi přenesli do dávné Persie a ta pravá zábava mohla začít. Letošní téma totiž byly Pohádky tisíce a jedné noci. Každý si vyrobil nezbytnou pokrývku hlavy a když se všichni uložili do svých spacáků, navštívil nás pan Andersen a předal nám pohádkovou knihu, ze které jsme četli.

Kateřina Šrámková