Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příležitost pro výtvarně nadané děti

Jedinečnou příležitost mají žáci letošních 5. tříd základních škol z Prahy 13 a okolí, kteří se chtějí specializovat na výtvarné umění. Základní škola Kuncova má několik posledních volných míst pro budoucí výtvarně nadané šesťáky, kteří se právě nyní mohou přihlásit do studijní skupiny s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Mohou se připojit k žákům, kteří zůstali výtvarné skupině věrní od 1. třídy až dosud i přesto, že jiní dali přednost rozšířené výuce jazyků, matematiky, tělesné výchovy anebo zkoušejí uspět u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Žáci 6. třídy se specializací na výtvarné umění budou mít 5 hodin výtvarné výchovy týdně (2 hodiny Vv s celou třídou, 2 hodiny výtvarných činností odděleně a 1 hodinu dějin umění). Výuku vede zkušená kvalifikovaná vyučující, která s žáky navštěvuje galerie, výstavy, organizuje výtvarné soutěže, vernisáže a zapojuje děti do tuzemských i zahraničních výtvarných projektů. Škola navázala spolupráci s občanským sdružením Bubec vedeným akademickým sochařem panem Čestmírem Suškou, který nabídl žákům praxi ve svém sochařském ateliéru i zajištění výstav a besed se zajímavými umělci. Žáci, jejich rodiče i další zájemci o výtvarné umění se mají opravdu nač těšit. Přihlášku do 6. třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy uchazeči najdou na www.zskuncova.org nebo si ji mohou vyzvednout v sekretariátu školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy