Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro důstojnější život v domácím prostředí

Občanské sdružení Hewer je jedním z největších registrovaných poskytovatelů služeb osobní asistence v Praze. Vzniklo již v roce 1997 na základě naléhavého požadavku ze strany seniorů, osob s tělesným nebo mentálním znevýhodněním, lidí po úrazech apod. týkajícího se zajištění pomoci druhého člověka pro důstojnější a soběstačnější život v domácím prostředí. V praxi jde například o asistenci při hygieně, péči o sebe, drobný úklid, uvaření nebo podání jídla, doprovody k lékaři, nákupy, poskytnutí společnosti apod. Asistent se v té chvíli stává očima, ušima, rukama či nohama seniora, nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu prožívat život tak kvalitně, jak jen to je možné.

Hlavním cílem sdružení Hewer je pomoci lidem, kteří jsou z titulu svého znevýhodnění „odsouzeni“ k životu závislému na druhé osobě, ale přitom chtějí i nadále zůstávat ve svých domovech. Předností je poskytování nepřetržité asistenční služby v jakoukoli denní či noční hodinu, o víkendech i svátcích. Hewer disponuje velkou kapacitou vyškolených osobních asistentů, kteří se maximálně snaží vycházet vstříc aktuálním potřebám klientů. Dobře spolupracuje také s pečovatelskými službami, od nichž přebírá klienty vyžadující náročnější, soustavnější péči nebo speciálnější služby.

V Praze má Hewer, o.s., v současné době cca 50 osobních asistentů, kteří slouží mnoha různým klientům. V uplynulém roce bylo 5 klientů přímo z Prahy 13 s celkovým počtem 2400 odsloužených hodin. I když je sdružení schopno poskytnout své služby komukoliv, většina klientů patří k lidem od druhého stupně bezmoci vyžadující pravidelné vícehodinové služby. Náklady na služby osobní asistence lze hradit z příspěvku na péči, který je i k zajišťování těchto služeb určený.

Pokud chcete získat více informací o službě nebo si ji přímo objednat, neváhejte se obrátit na středisko Hewer, telefon 777 155 552 (e-mail praha@pecovatel.cz).

Kontakt:
Hewer – občanské sdružení, služby osobní asistence
Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10,
tel. 274 781 341, 777 155 552, e–mail: hewer@pecovatel.cz, web: www.pecovatel.cz