Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní filmový festival

V pondělí 30. března vyvrcholila v ZŠ Janského práce na týdenním školním projektu, a to prezentací výsledků pro rodiče a širokou veřejnost. Zadané téma uchopila každá třída dle svých nápadů a možností. Často se zapojili i rodiče a vypomohli s přípravou kostýmů či samotným natáčením. Někteří žáci se zúčastnili besed s hercem, režisérem a dabérem Liborem Hruškou či šéfredaktorem časopisu STOP Samuelem Truschkou, jiní navštívili studio ČT 1, filmové představení (s možností nahlédnout do promítací kabiny), výstavu filmových plakátů, kde si mohli vyzkoušet jejich návrhy a výrobu, expozici v Policejním muzeu a jiné. A samozřejmě průběžně pracovali na zvoleném tématu.

Mladší žáci se zaměřili spíše na pohádky a pohádkové filmy, starší zpracovávali různorodá témata, např. záznam z brännballového turnaje ČR-Afrika, Dobytí ráje (o výpravě Kryštofa Kolumba) nebo diskusní pořad Máte slovo.

K tomu, aby se dílo podařilo, bylo nutné osvojit si spoustu kompetencí, počínaje schopností pracovat ve skupině, komunikovat, zodpovědně se rozhodovat a konče třeba řešením problémové situace.

V úterý 31. dubna se žáci sešli v kinosále, aby zhlédli připravené filmy a zvolili ten, který je nejvíce zaujal.

Na 1.st. získala Oskara 3.A, 2. místo obsadila 2.A a 3. místo 2.B. Na 2.st. získala Oskara 9.B, za ní se umístily třídy 8.B a 8.A.

Žákům a učitelům děkujeme, že se aktivně zapojili do práce na školním projektu, myslím, že na výsledcích (i přes některé technické problémy) to bylo znát.

Marcela Kolářová