Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z policejního deníku

  • Všichni známe plyšové černé psy umístěné v obchodech nebo nákupních centrech, sloužící jako kasičky ke sbírkám potřebným lidem. Ve čtvrtek 26. března na našem oddělení oznámil zástupce organizace nevidomých a slabozrakých krádež takovéto pokladničky u vchodu do Kauflandu ve Stodůlkách. Dosud neznámý pachatel způsobil jmenované organizaci nemalou finanční škodu.
  • V neděli 5. dubna oznámili dva poškození z Velké Ohrady vloupání do jejich sklepních kójí. Z poměrně dobře zajištěných kójí zmizelo sportovní náčiní a sportovní oblečení v celkové ceně 20 000 Kč.
  • V tomto období je pro policisty našeho oddělení velkým problémem nárůst trestné činnosti v nově obydlených domech. Jde především o vloupání do bytů, zejménav přízemí, ke kterému dojde po vypáčení oken nebo balkónových dveří, vloupání do sklepních kójí, do garáží a do zde zaparkovaných vozidel. Vyzývám proto i nové obyvatele těchto domů k větší všímavosti a opatrnosti. Ve větší míře se totiž objevují i krádeže v bytech, jejichž vstupní dveře jsou pouze zabouchnuté, nikoli zamčené. Samozřejmě je nezbytné, aby majitelé nových domů co nejrychleji obnovili narušené zabezpečení objektu.
  • Ještě připomínám datum 31. července 2009, kdy končí lhůta pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování. Pokud máte doma zbraně kategorií A, B, C nebo jejich hlavní části, můžete je do uvedeného data odevzdat na kterémkoli policejním útvaru.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky