Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HUDEBNÍ SOUTĚŽ DOREMIFA 2010

 

Letošní rok uspořádal Dům dětí a mládeže Stodůlky již 5. ročník soutěže v tradičních hudebních oborech (zpěv, flétna, kytara, klavír) Doremifa. Zúčastnilo se jí 250 soutěžících, kteří změřili své „síly“ v kategoriích jednotlivci, soubory i sbory a nově v kategorii rodičů s dětmi. Velké poděkování patří porotě, Ireně Zítkové,Martě Šefčíkové a Inese Lunové. Každý soutěžící získal diplom za účast, sladkost a keramickou medaili, za 1. - 3.místo ještě diplom a plyšovou hračku.Dík patří i organizátorům soutěže a FZŠ Brdičkova, která poskytla své prostory pro její konání, rodičům, lektorům a vedoucím souborů. Velký obdiv si ale především zaslouží všichni soutěžící. Překonali trému a skvěle předvedli, co umí.

Michala Strejčková, lektorka DDM Stodůlky