Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Matematická olympiáda už má své vítěze

 

Dne 7. dubna se v ZŠ Kuncova konalo obvodní kolo matematické olympiády žáků 6. – 8. tříd základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a 13. Do soutěže se zapojilo 134 úspěšných řešitelů školních kol. Na obvodu Prahy 13 si opět výborně vedli žáci ZŠ Kuncova. V kategorii Z6 (žáci 6. tříd ZŠ a primy víceletých gymnázií) získala 1. místo bez ztráty bodu pouze Veronika Fridrichová, 2. - 3. místo obsadila Aneta Smíšková - obě z hostitelské školy. Podobně skončila kategorie Z7, ve které bez ztráty bodu zaslouženě zvítězil žák ZŠ Kuncova Jan Beck. Jeho spolužák Stanislav Kubiš obsadil 3. místo. Pouze v kategorii Z8, kterou ZŠ Kuncova neobeslala, se na obvodu Praha 13 výrazně prosadili studenti z Gymnázia Jaroslava Heyrovského, kteří obsadili první čtyři místa. Nejlépe z nich si vedl Jakub Čermák. Připočteme-li 1. místo Ladislava Krška ze ZŠ Kuncova v obvodním kole matematické olympiády v kategorii Z9 (v lednu), pak se žáci ZŠ Kuncova stali i v letošním školním roce nejlepšími řešiteli matematických úloh ze všech žáků i studentů na obou obvodech. Všem srdečně blahopřeji a za skvělou pedagogickou práci a organizaci soutěže děkuji čerstvé nositelce plakety J. A. Komenského paní učitelce Margitě Dimitrové. ZŠ Kuncova nabízí žákům 5. tříd, kteří nebyli přijati na gymnázium, přijetí do matematické studijní skupiny budoucího 6. ročníku bez přijímacích zkoušek, pokud v 1. pololetí 5. ročníku prospěli s vyznamenáním a mají zájem o matematiku, práci s počítačem a přírodovědné předměty. Přihlášku a další informace najdete na www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova