Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S pomlázkou na Staroměstské náměstí

 

K jarní atmosféře sem již tradičně patří i různorodá představení a koncerty umělců i souborů z naší městské části. Na pódiu pod Týnským chrámem se Praha 13 představila hned třikrát. Ve čtvrtek 25. března to bylo hudební a taneční vystoupení folklórního souboru Lučinka. Na Velikonoční pondělí pobavila všechny diváky skvělá velikonoční nadílka veselých a vtipných soutěží o ceny, které předávali místostarostové Petr Zeman a David Zelený. A ve čtvrtek 8. dubna patřilo pódium Staroměstského náměstí bohatému programu, ve kterém se představil pěvecký sbor Besharmonie a několikanásobná vítězka Butovického zvonečku Katka Thomková. A tak se i Praze 13 na Staroměstském náměstí tleskalo daleko víc než třikrát.

Dan Novotný