Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Starají se o naše bezpečí

 

Ve čtvrtek 15. dubna odpoledne proběhl na Slunečním náměstí 8. ročník tradiční prezentační akce Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna. Uspořádala ji městská část ve spolupráci se Zemskou nevládní organizací České republiky. Starosta David Vodrážka uvítal všechny návštěvníky a v průběhu odpoledne také ministra vnitra Martina Pecinu a jeho náměstka Jiřího Komorouse a další hosty. Množství návštěvníků si prohlédlo policejní vrtulník, zdravotnický kamion Golem a dalších téměř 40 vozidel, výstroj a výzbroj profesionálních i dobrovolných hasičů, státní, městské a vojenské policie, záchranné služby i armády. Představily se také kluby vojenské historie se svými veterány a ještě starší dobu oživili šermíři. V doprovodném programu předvedli policisté a strážníci výcvik služebních koní a psů.Děti si mohly vyzkoušet snímání otisků prstů, první pomoc nebo střelbu na trenažéru. Velký zájem přitáhla také letošní novinka – armádní meteorologická stanice Oblak.

Samuel Truschka