Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Učitelé si zaslouží poděkování

 

U příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského proběhlo 29. března na radnici Prahy 13 slavnostní setkání se zasloužilými pedagogy. Starosta David Vodrážka a poslanec Petr Bratský učitelkám a učitelům blahopřáli ke Dni učitelů a poděkovali za jejich práci. „Děkuji vám za to, že přes všechny obtíže tuhle práci děláte a že ji děláte s láskou,“ řekl starosta. „Buďte ujištěni, že si vaší práce nesmírně vážíme a že městská část se bude snažit vás v maximální míře podporovat.“ Poté starosta David Vodrážka a poslanec Petr Bratský předali celkem 41 pedagogům pamětní plaketu Jana Ámose Komenského. Mezi oceněnými byli učitelé a učitelky z mateřských a základních škol, kteří nejvíce uplatňují moderní metody výuky nebo nad rámec svých povinností organizují prestižní akce a soutěže. Někteří z oceněných učitelů pracují ve školství již více než 40 let. Ocenění za celoživotní práci obdrželi také tři bývalí ředitelé, kteří odešli na zasloužený odpočinek – Dagmar Nová ze ZŠ Mládí, Libuše Vaníková z MŠ U Rumcajse (Zázvorkova) a Zdeněk Kulíšek z FZŠ Fingerova. Následoval společný přípitek a občerstvení, při němž si učitelé a učitelky mohli neformálně popovídat se svými kolegy z ostatních škol.

Samuel Truschka