Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volné kapacity v sociálně terapeutické dílně

Volné kapacity v sociálně terapeutické dílně

Dílny tvořivosti rozšiřují kapacitu sociálně terapeutické dílny pro absolventy speciálních škol a osoby, které přestály poškození či poranění mozku. Momentálně máme k dispozici volnou kapacitu až pro 5 klientů se zdravotním postižením, kteří se mohou zapojit do činností v dílně na 1-3 dny v týdnu.

Služba je určena lidem po poranění či onemocnění mozku nebo s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od 16 let, kteří chtějí být samostatnější, získat praxi, zdokonalit se v pracovních a dalších dovednostech a celkově se aktivně zapojit do běžného života. Sociálně terapeutická dílna pomůže klientům při zdokonalování se v soběstačnosti, v rozvoji schopností důležitých pro uplatnění v zaměstnání, při získávání pracovních dovedností a při hledání informací, které povedou k větší samostatnosti.

Služba je poskytována bezplatně. Máte-li o službu zájem nebo víte o někom, pro koho by byla vhodná, neváhejte nás kontaktovat! 
Tel. 241 083 273, 774 372 796; e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz.

Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Realizujeme sociálně terapeutickou dílnu a nabízíme především - terénní práci prostřednictvím case manažera a podpůrnou skupinu pro lidi po poškození mozku; pravidelně připravujeme setkávání pro rodinné příslušníky lidí s postižením a bálintovskou supervizi pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Více informací najdete na www.dilnytvorivosti.cz a www.navraty.info

Filip Budák

 


 

Kontaktní centrum SANANIM je na Smíchově

Po více než 17 letech v pražských Holešovicích se Kontaktní centrum občanského sdružení SANANIM v dubnu přestěhovalo do nových prostor na Smíchově.

KC SANANIM je registrovanou sociální službou, nízkoprahovým centrem, jehož klienty jsou nejen uživatelé drog, ale také jejich blízcí a odborná veřejnost. Hlavním posláním centra je ochrana veřejného zdraví a zároveň motivace závislých klientů k životu bez drog. Centrum jim v tomto ohledu nabízí sociální a trestně-právní poradenství a motivační trénink. Denně projde centrem průměrně 80 klientů, z nichž každý týden dva ověřeně nastoupí do léčby. Pracovníci centra zároveň denně provádějí sběr injekčního materiálu v přilehlých lokalitách a monitorují situaci v okolí. Provozní hodiny a další informace na www.sananim.cz.

Kontaktní centrum
SANANIM
Na Skalce 819/15
150 00 Praha 5
Tel. 283 872 186

Martina Richterová Těmínová
předsedkyně správní rady o. s. SANANIM