Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ŽIVOT V AFRICE

 

ZŠ Bronzová již několik let spolupracuje s Humanistickým centrem Narovinu, které pomáhá dětem v Keni, jedné z nejchudších zemí světa. V rámci projektu Adopce afrických dětí (projekt pomoci na dálku) jsme adoptovali chlapce ze slumu Kibera, chudinské čtvrti na okraji keňského hl. m. Nairobi.

Ten díky finanční podpoře rodičů našich žáků může chodit do školy. A právě život dětí v Kibeře byl hlavním obsahem prezentace Život v Africe, která se v naší ZŠ konala v pátek 19. 3. Paní Alena Polanecká, dobrovolnice centra Narovinu, představila zajímavý program doplněný o osobní zážitky a postřehy.

Na květen jsme pro žáky 1. stupně naplánovali workshopy. Děti si vyzkoušejí tradiční africké činnosti, např. nošení břemen na hlavě, tance nebo výrobu hraček. Podobné projekty chceme zařadit i do výuky zeměpisu v 6. ročníku, kde se žáci o Africe učí.

V. Šváchová, L. Durdilová