Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Biologie hledá mladé talenty

 

Celkem na čtyři desítky žáků druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a 13 se 5. a 12. dubna zúčastnily obvodního kola letošního už 45. ročníku Biologické olympiády, které ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 5 uspořádala FZŠ Mezi Školami. Znalosti mladých zájemců o rychle se rozvíjející obor, označovaný za vědu 21. století, prověřily nejen náročné testy, ale i mikroskopování a poznávání rostlin a živočichů. Drobné dárky soutěžícím poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost ornitologická. Nejúspěšnější řešitelé budou reprezentovat náš obvod v městském kole.

Marcela Plesníková