Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cambridgeské zkoušky

 

Před třemi lety se ZŠ Mládí zařadila mezi několik škol v ČR, které svým žákům umožňují vykonání mezinárodních cambridgeských zkoušek z angličtiny pro mladší žáky, Young Learners English Exams. V březnu zájemci z řad žáků 3. až 6. tříd naší školy absolvovali zkoušku v jedné ze tří úrovní, Starters, Movers a Flyers. Počet těch, kteří zkoušky pro mladší i starší žáky absolvují, se v naší škole každým rokem zvyšuje. Tyto zkoušky žáky pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny.
Každé dítě, které se zkoušky zúčastní, obdrží ocenění ve formě certifikátu vydaného syndikátem Cambridge ESOL, který informuje o úspěšnosti v každé části zkoušky pomocí až pěti erbů, které děti mohou v každé části získat. Zkouška tak vypovídá nejen o silných stránkách kandidáta, ale poukazuje i na oblasti s největší potřebou zlepšení. V písemné části zkoušky je hodnocena schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a písemný projev dítěte. Ústní část představuje několikaminutový rozhovor se zkoušejícím.
25. března si převzali přítomní žáci certifikáty potvrzující vykonání Cambridgeské zkoušky, které se ve spolupráci s Britskou radou v ZŠ Mládí konaly. Škola obdržela titul Partnerská instituce Britské rady. Poděkování patří hlavně rodičům, protože ve většině případů právě oni rozhodnou o tom, zda své dítě na tuto zkoušku zaregistrují.
Zkoušky zvládli všichni kandidáti a byla radost vidět jejich nadšení, když si certifikáty slavnostně přebírali z rukou ředitele školy Jaroslava Vodičky. Starší žáci letos absolvují zkoušky Key English Test a Preliminary English Test for Schools, první a druhou z pěti úrovní cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny, které patří na světě k nejznámějším. Jedna žákyně dosáhla v angličtině již tak vysoké úrovně, že absolvovala zkoušku First Certificate in English.

Norbert Tlustý