Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacet let Stodůleckého posla

Dvacet let Stodůleckého posla

Pokud nejste starousedlíci, možná jste ani dodnes netušili, proč se zpravodaj Prahy 13 jmenuje právě STOP. Abychom to zejména těm, kteří se přistěhovali později, vysvětlili, zařadili jsme do podtitulu na obálce znovu název našeho časopisu – Stodůlecký posel, který vznikl před celými dvaceti lety.

Dnes již má svůj zpravodaj každé město, všechny městské části a větší obce. Mnohé z nich jsou barevné, na kvalitním papíře, s dokonalými fotografiemi. Na počátku devadesátých let bylo ale vydávání obecního časopisu záležitostí vyloženě průkopnickou.

Neexistovaly barevné tiskárny, ani skvělé grafické programy a vše se dělalo v podstatě na koleně. První STOP s podtitulem Zpravodaj Jihozápadního Města vyšel v dubnu 1991. U jeho zrodu stáli starosta tehdejšího Jihozápadního Města (název Praha 13 vznikl až v listopadu 1994) Petr Bratský, vedoucí kanceláře zastupitelstva Ivana Svobodová, která je autorkou názvu Stodůlecký posel, a několik dalších nadšenců. První STOP měl osm stránek, vyráběl se na kopírce a skládaly ho pracovnice úřadu, které to mnohdy odnesly zcela černýma rukama.

Původně se prodával za dvě koruny v sídlištních samoobsluhách a ve Včele, později byla cena snížena na korunu. Zpočátku se také množil jen ve velmi omezeném nákladu, protože ale zájem obyvatel městské části rostl, začalo se uvažovat o změně technologie výroby a výrazném rozšíření nákladu.

Pan Jiří Černý, který připravoval projekt a rozpočet výroby časopisu, na to vzpomíná: „Byl horký večer, v neděli v roce 1992. V zahradě U Šimáčků bylo plno. Pouze u stolu, kde seděl starosta Petr Bratský, jedno volné místo. Přisedám, mluvíme o všem možném a po několika hodinách, když se loučíme, slyším větu: „To jsem zvědav, zda jsi nekecal...“ Za 14 dnů odnáším na organizační oddělení radnice návrhy na výrobu, včetně rozpočtu na časopis STOP – měl vycházet 10x do roka, 8 stran, náklad 12 tisíc kusů. Hlavní návrh ale byl: Časopis bude dáván občanům Jihozápadního Města zdarma. Dne 23. 9. 1992 bylo Místním zastupitelstvem na 12. zasedání přijato usnesení o zabezpečení finančních prostředků na výrobu časopisu v roce 1993 v částce 300 000 Kč. Zároveň byla schválena redakční rada, která do konce roku zasedala několikrát a rozšířila 1. číslo v roce 1993, takže mělo 12 stran a 2 fotografie. Vyšlo tehdy na 28 tisíc. Pro zlepšení finančního stavu byl urychleně připraven ceník inzerce. V prvém roce tištěného časopisu STOP byl hlavním motorem při organizaci a zajištění článků tajemník radnice, pan Šťastný.“

Ve STOPu se tak začaly objevovat první placené reklamy, o které byl ze strany inzerentů díky distribuci zdarma velký zájem, a tvář časopisu se začala brzy měnit. Nejprve přibyla barevná obálka, pak některé barevné stránky a od září 2001 je STOP celobarevný na hlazeném papíře. Měnil se také rozsah časopisu, stránky postupně přibývaly a dnes už se STOP sotva vejde do 40 stránek. Značných změn doznala za ta léta grafická úprava STOPu. Ustálenější podobu získala od roku 1996 a hlavně po přechodu na barvu. Dlouhou řadu let byli s grafikou spojeni Hana a Martin Buškovi, matka a syn, kteří také v dubnu 2005 připravili novou grafiku pro 15. ročník. V dubnu 2006 získal STOP za svůj obsah i vzhled 3. cenu v soutěži Zlatý středník v kategorii časopisů státní a veřejné správy. Pro další přebalení STOPu do nové grafické podoby jsme se rozhodli až letos – ke 20. výročí. Její autor převzal štafetový kolík po Martinu Buškovi a spolupracuje s Hanou Buškovou.

Cenu v soutěži Zlatý středník přebírali v roce 2006 místostarosta Petr Weber a redaktorka Eva ČernáNež se ale časopis dostane do rukou grafika, je tu obrovská práce redakce. Ta časově nejnáročnější spočívá v jazykové úpravě a krácení množství došlých příspěvků. Zatímco do prvních čísel vydavatelé pracně sháněli články, dnes má redakce desítky externích dopisovatelů, kteří nás zásobují zprávami ze všech oblastí života Prahy 13. Kromě toho je potřeba udělat rozhovory, napsat reportáže z nejzajímavějších událostí, nafotit jejich průběh, vymámit od jednotlivých odborů úřadu důležité praktické informace a sestavit s předstihem kalendář všech plánovaných akcí příštího měsíce. Na tomto místě bych chtěl poděkovat zejména redaktorce Evě Černé, která nese většinu této práce na svých bedrech už řadu let. Tráví v redakci mnoho večerů i víkendů a zejména díky ní je STOP ve vašich schránkách včas. Doufám, že ji práce ve STOPu bude ještě nějakou dobu bavit. Druhé velké poděkování patří kolegyni Hance Valíkové, která se plných sedmnáct let ve STOPu vzorně stará o inzerci a inzerenty. Letos se chystá svoji stopáckou kariéru ukončit a odejít do důchodu, což jí zatím neúspěšně rozmlouváme. Poděkování zaslouží i kolega Dan Novotný za výborné fotografie, pracovnice informací Hanka Bělková a Hanka Houdková za korektury a sběr informací a samozřejmě také všichni ostatní, kdo do STOPu přispívají svými články, fotografiemi i náměty. Budeme se i nadále snažit o to, aby pro vás STOP byl užitečným zdrojem informací a pobavení. Všem čtenářům děkujeme za přízeň!

Samuel Truschka, šéfredaktor

Stručné dějiny STOPu

Duben 1991 – první číslo
Leden 1996 – ustálenější grafická úprava
Prosinec 1997 – první barevné fotografie
Leden 2000 – vznikla internetová verze
Září 2001 – celobarevný tisk na křídě
Duben 2005 – nová grafická úprava a struktura
Leden 2006 – nová grafika STOPu na interntetu
Duben 2006 – 3. místo v soutěži Zlatý středník
Květen 2011 – nová grafická úprava