Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jubilejní matematická olympiáda

 

Dne 6. dubna se v Základní škole Kuncova konalo obvodní kolo 60. ročníku matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. tříd základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a 13. Do soutěže se zapojilo 138 úspěšných řešitelů školních kol. Úlohy vypracovala Jednota českých matematiků a fyziků. Z celkového počtu 39 žáků a studentů škol naší městské části bylo ve všech třech kategoriích úspěšných jen 16 řešitelů, z toho 6 ze ZŠ Kuncova, 5 z FZŠ Brdičkova, 2 ze ZŠ Bronzová, 2 z Gymnázia J. Heyrovského a 1 z FZŠ prof. Otokara Chlupa. V kategorii Z6, ve které bylo 7 úspěšných řešitelů, získala 1. místo Kateřina Keslová ze ZŠ Bronzová před Matějem Peškem z FZŠ Chlupova a Zdeňkem Žižkou ze ZŠ Kuncova. V kategorii Z7 byli pouze tři úspěšní řešitelé. Nejlépe si vedla Veronika Fridrichová ze ZŠ Kuncova, 2. místo obsadila Eliška Mandíková ze ZŠ Bronzová a na 3. místě skončil Jan Martinek z Gymnázia J. Heyrovského. Ze šesti úspěšných řešitelů v kategorii Z8 patří zaslouženě 1. místo Šimonu Pavlínovi z FZŠ Brdičkova, protože vyřešil všechny tři úlohy bez ztráty jediného bodu. O jediný bod za ním skončil na 2. místě Jan Beck ze ZŠ Kuncova, 3. místo obsadila Lenka Burešová z FZŠ Brdičkova. V porovnání se základními školami z obvodu Praha 5, kde byli celkově jen dva úspěšní řešitelé, si vedli žáci z našich škol velice dobře, protože bodovými zisky stačili konkurovat nejlepším studentům víceletých gymnázií z Prahy 5 nebo je i předčili. Všem proto srdečně blahopřeji a za tradičně skvělou organizaci soutěže děkuji paní učitelce Dimitrové. Základní škola Kuncova nabízí žákům 5. tříd, kteří nebyli přijati na gymnázium, přijetí do budoucího 6. ročníku (matematické studijní skupiny) bez přijímacích zkoušek, pokud v 1. pololetí 5. ročníku prospěli s vyznamenáním a mají zájem o matematiku, práci s počítačem a přírodovědné předměty. Výuku zajišťují pouze kvalifikovaní a aprobovaní učitelé v nadstandardně vybavených odborných a kmenových učebnách, kteří s žáky dosahují výborných studijních výsledků. Přihlášku a další informace o škole najdete na ww.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy