Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MEZINÁRODNÍ PROGRAM GLOBE

 

Globe je mezinárodní dlouhodobý program určený základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí. Naměřená data dále vyhodnocují a odesílají do mezinárodní databáze. V rámci programu Globe žáci realizují projekty, které napomáhají zlepšit životní prostředí v jejich obci. Oblasti měření jsou meteorologie, hydrologie, pedologie, vegetační pokryv a fenologie. Projektu, v němž je zapojeno 111 zemí světa, se aktivně účastní žáci tercií Gymnázia Jaroslava Heyrovského.

Olga Pavlásková