Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náruč se otevírá

 

Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., založená v březnu 2011, chce pomáhat starším dětem a mládeži do 26 let, které za sebou mají pobyt v diagnostickém, protidrogovém nebo podobném zařízení pro odvykání od různých závislostí. Zájemcům budeme bezplatně pomáhat začlenit se do společnosti a získat chybějící kvalifikaci nebo rekvalifikaci v oboru, ve kterém by rádi pracovali. Budeme vytvářet pracovní místa ve vlastní chráněné pracovní dílně, poskytovat terapeutický program, umožníme pobyt ve vlastním prázdninovém táboře pro děti a mládež do 18 let. Budeme provozovat telefonní linku důvěry pro děti a mládež a od 1. června budeme v pronajatém nebytovém prostoru v Přecechtělově ulici na Velké Ohradě organizovat zájmové kroužky, jazykové kurzy a dětský hrací koutek. Více o programu v příštím STOPu. V tuto chvíli hledáme dobrovolníky (děti, mládež i dospělé), kteří by chtěli svou dovedností pobavit hospitalizované děti v nemocnici.
Ozvěte se nám!

Kontakt:
Náruč pro děti a mládež, o.p.s. Jiřina Teplická, mobil: 603 923 372 e-mail: narucprodetiamladez@seznam.cz