Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Požáry trávy, výcvik na řece, úklid v parku

Za uplynulý měsíc zasahovali členové výjezdové jednotky SDH Stodůlky u pěti požárů travin a nízkého porostu, které způsobil neznámý milovník požárů. V jednom případě ztratil kontrolu nad vypalováním neukázněný zahrádkář. V sobotu 9. dubna se členové jednotky v rámci výcviku na vodě zúčastnili 3. ročníku Jarního splutí Sázavy a pádlovali z Týnce nad Sázavou do Pikovic. Brigádu na čištění potoka a přilehlých prostor Centrálního parku mezi horní a dolní retenční nádrží uskutečnili členové SDH Stodůlky 26. března. Po zimě tam bylo dost nepořádku. Po dohodě s odborem životního prostředí a Městskou policií proběhla brigáda, při které se nasbíralo 15 velkých pytlů odpadu. Městská policie odvezla nalezené injekční stříkačky. Brigády se zúčastnili mladí hasiči s rodiči, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí a tráví volný čas. Děkujeme všem účastníkům.

Vladimír Kos a Eva Michlová, SDH Stodůlky