Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SETKÁNÍ S LEGENDOU

 

V letošním školním roce se ZŠ Janského zapojila do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program a příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Jako patroni v projektu působí medailisté, kteří se také zúčastní okresních a krajských kol soutěží družstev. Nad celým projektem převzal záštitu Český olympijský výbor a členové Českého klubu olympioniků, kteří pořádají besedy na školách. S legendárním olympionikem Imrichem Bugárem, mistrem Evropy a světa v hodu diskem (1982, 1983), besedovali žáci ZŠ Janského 5. dubna.

Jana Civínová, učitelka TV