Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v květnu: Karel IV. Lucemburský, císař římský a král český

Přichází na svět jako Václav ve čtvrtek 14. května 1316 mezi čtvrtou a půl šestou ráno v domě U Štupartů jako nejstarší syn z osmi dětí Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Svým intelektem a cílevědomými státnickými činy (například roku 1356 vydává Zlatou bulu, zákoník, který bude platit ve Svaté říši římské ještě v r. 1806) let pozvedl celou říši. Prahu a Čechy, jak dnes zjišťujeme,  svým jasnozřivým importem západního ducha a založením kořenů české vzdělanosti (arcibiskupstvím, univerzitou) přiřadil ke kultuře, které říkáme evropská. Karel IV. byl nejvýznamnějším evropským panovníkem pozdního středověku, jehož rozhodnutí i činy stále mají vliv i na náš současný život. Přednášku Karel IV. a cesta nových mystérií můžete navštívit v sobotu 14. května od 10 i 11.30 hodin v prostorách  Anthroposofické společnosti v ul. Hošťálkova 392/1d, Praha 6. Více na www.anthroposof.cz

Dan Novotný