Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STÁŽISTÉ Z LYONU

 

Po roce se do ZŠ Mládí vrátili francouzští stážisté – budoucí učitelé na francouzských školách. Do školy na zkušenou zavítala hned trojice mladých pedagogů z Lyonu - Romain Bacao, Yannick Aubert a Charlotte Large. Zapojili se zejména do hodin francouzského jazyka na druhém stupni. Další částí stáže byla účast ve výuce na prvním stupni a sběr informací o českém školském systému, výuce dějepisných témat a anglického jazyka. Ty zužitkují v závěrečných pracích jejich oborového studia ve Francii. Na svůj měsíční pobyt v Praze a v ZŠ Mládí vzpomínají dle vlastních slov jako na velmi přínosné a díky přijetí žáky i sborem ZŠ Mládí i milé čerpání zkušeností v jiné zemi, která se v lecčems liší, ale někdy i podobá realitě školství francouzského.

Tomáš Klinka