Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Světový den vody 2011

 

Dne 23. března proběhl v ZŠP a ZŠS Lužiny projektový den ke Dni vody, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ praktické a všichni žáci ZŠ speciální. Měsíc dopředu vytvářeli za pomoci svých učitelek a asistentek pedagoga prezentační panely s tématy, jako jsou pramen, potok, studánka, oceán…

V jednotlivých předmětech byla výuka po celou dobu zaměřena na téma „voda“, využívání jejich zdrojů, ochrana životního prostředí. Děti tvořily překrásné výrobky, zpívaly o vodě, učily se říkanky a připravovaly pro své kamarády soutěže.

Nezahálely ani děti v družině, kde vznikl plastický model o koloběhu vody a jejím využití. Vše vyvrcholilo, když jednotlivé třídy prezentovaly své práce a bavily úkoly své spolužáky. Hry byly velmi pestré a nápadité. Velký úspěch měly pokusy – kouzlení s vodou. Následně byla výstava zpřístupněna rodičům i veřejnosti.

Martin Marek, organizátor projektu