Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

To jsou teda fóry

U očního lékaře: „Pane doktore, nevidím do dálky.“ Lékař vezme pacienta za ruku, přivede ho k oknu, ukáže na oblohu a ptá se:
„Co vidíte?“ „Slunce.“ „Výborně. A teď mi laskavě povězte, kam dál byste ještě chtěl vidět?“
 

 

Tchýně přijíždí na návštěvu, zazvoní, otevře jí zeť.
„Á, maminka. Přijela jste na dlouho?“ – „No, dokud vás neomrzím, děti.“ – „A nevypijete si aspoň kafe?“

 

Otázka: Může si náš ministr vzít účelovou půjčku?
Odpověď: Nemůže, protože v podmínkách je uvedeno, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.

 

„Pepo, odkdy si myslíš, že tě manželka už nemiluje?“ – „Jak jsem uklouzl na schodech, spadl až do sklepa, zlámal si ruku a nohu a žena za mnou volala: „Když už tam jsi, přines dva kýble uhlí!“

 

 

Na policii přiběhne muž a zoufale křičí: „Zavřete mě! Zavřete mě!“ – „Co blázníte, člověče?“ ptá se strážník. „Já jsem vystřelil
na svou manželku! Honem, zavřete mě!“ – „A trefil jste?“ – „Právě že ne!“