Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změna názvu pracoviště státní sociální podpory

Dnem 1. 4. 2011 vznikl celostátní Úřad práce České republiky. Dosavadní Úřad práce hl. m. Prahy se změnil na Krajskou pobočku pro hl. m. Prahu (sídlo: Domažlická 11, 130 00 Praha 3, identifikační číslo datové schránky: w7aznwp).

Pro obyvatele správního obvodu Prahy 13 se kromě názvu pracoviště nic nemění. Svá podání zasílejte na adresu: Úřad práce ČR, oddělení SSP pro Prahu 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58. (Kontaktní pracovistě pro uchazeče o zaměstnání je stále na Štefánikově 21, Praha 5 - Smíchov). Odvolacím orgánem zůstává Magistrát hl. m. Prahy. Úřední deska již nebude k dispozici v areálu radnice, najdete ji na webu https://portal.mpsv.cz/upcr. Více informací také na www.praha13.cz.