Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti mají rády prózu i poezii

 

V ZŠMohylová jsme si jako jeden z hlavních cílů našeho školního vzdělávacího programu dali rozvoj čtenářské gramotnosti. Abychom tuto myšlenku co nejvíce podpořili, nabízíme dětem čtení nejen během vyučování, ale také v rámci volného času. Proto jsme ve spolupráci s rodiči vytvořili útulné čtenářské koutky, které jsou přístupné všem žákům. Během školního roku u nás probíhá řada soutěží. Jednou z nich je již tradiční soutěž recitační.
Soutěžilo se nejen v přednesu básní, zazněly také úryvky z prózy a v neposlední řadě básně z vlastní tvorby. Jsme rádi, že v dnešní době počítačů a jiných technických vymožeností mají mnohé děti pěkný vztah také k poezii.

Klára Stuchlá a Anna Cudráková