Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Historie, současnost i budoucnost olympijských her

 

FZŠ prof. Otokara Chlupa pořádá již třetím rokem oborové dny. Žáci 2. stupně mají možnost si vybrat bez ohledu na třídy obor podle svého zájmu. Vznikají tak věkově smíšené skupiny, které na zvoleném tématu pracují po dobu čtyř dnů. Pro jednu ze skupin jsme zvolili téma Olympiáda – historie, současnost, budoucnost. Téma jsme zvolili s ohledem na blížící se LOH 2012 v Londýně a také proto, že děti o tomto největším sportovním svátku jen málo vědí. Naším cílem bylo seznámit žáky s OH z různých úhlů pohledu - historika, činovníka i závodníka.
První oborový den jsme se věnovali pohledu do historie OH. Na besedu jsme pozvali Františka Koláře, vedoucího Olympijského studijního a informačního centra, který se věnoval postavení sportu ve starověké společnosti a historii vzniku novodobých OH i olympionizmu v Čechách. Vyprávěl žákům o cestě a významu putování olympijského ohně, o olympijských symbolech, základních disciplínách na prvních novodobých OH, o prvních medailistech atd. Součástí besedy bylo i zhlédnutí dobových obrázků a filmu o historii OH.
Na druhý oborový den jsme si k tématice současnosti OH pozvali místopředsedu ČOV Františka Dvořáka.Ten nám jako vedoucí posledních deseti českých olympijských výprav na LOH i ZOH poskytl řadu zajímavých informací k výpravě našich olympioniků do Londýna 2012. Zabýval se výběrem kandidátských měst pro pořádání OH (včetně bývalé kandidatury Prahy), stavbou a rozložením sportovišť, olympijskou vesničkou, zázemím pro výpravy, výběrem olympijského domu v Londýně a řadou dalších zajímavostí. Tříhodinové povídání ukončila spousta dotazů o LOH 2012 v Londýně.
Pro třetí oborový den jsme se rozhodli pozvat jednu z našich nejúspěšnějších atletek Jarmilu Kratochvílovou. Její návštěvě předcházela dlouhodobá tipovací soutěž, kdy měli žáci z postupně dodávaných indicií určit jméno tajného hosta. Beseda se týkala tréninku vrcholového sportovce, dřiny a odříkání, zklamání, ale i pocitů po dosažení vynikajícího světového rekordu. Žáci měli možnost prohlédnout si řadu medailí z ME,MS i OH, fotografie, zhlédnout filmy a krátká videa ze závodů.
Pro poslední oborový den jsme pro žáky připravili sportovní klání ve vícebojích, složených nejenom z disciplín, které jsou nedílnou součástí současného olympijského programu. Veškeré naše výstupy pak budou představeny na konferenci oborových dní 25. - 26. června v kinosále školy.

Ivan Petr a Roman Jaroš, vyučující TV