Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na pořízení pasu pro malé dítě si vyhraďte dostatek času

Na pořízení pasu pro malé dítě si vyhraďte dostatek času

Je pravda, že už letos nebudu moci jet do zahraničí s dětmi zapsanými v mém cestovním pasu?

Jolana Nováková, Lužiny

Ano, to je pravda. Dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky, včetně dětí, k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
K vycestování do států Evropské unie stačí občanský průkaz. Ten může být od 1. ledna tohoto roku vydán také občanům mladším 15 let.
Ať už budete žádat o občanský průkaz nebo cestovní pas, nenechávejte to na poslední chvíli před odjezdem. Zákonná lhůta na výrobu pasu je 30 dnů. S blížící se dobou dovolených počet žadatelů stoupá.
Současně připomínáme, že úřední hodiny v pondělí a ve středu končí v 18 hodin a že v případě podání žádosti těsně před jejich ukončením nemusí být žádosti z technických důvodů vyhověno. Proto prosíme, abyste nenechávali podání své žádosti na závěr úředních hodin, ale přicházeli dříve. Upozorňujeme také rodiče, kteří žádají o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pro své malé dítě, že pořízení fotografií neklidného nebo plačícího dítěte je velmi náročné. Proto je žádáme, je-li to možné, aby v zájmu bezproblémového pořízení fotografie dítěte a co nejrychlejšího vyřízení žádosti, podávali žádost v dopoledních hodinách, kdy je počet žadatelů menší a čekací doba kratší. Prosíme také, aby se svým dítětem přicházeli v době, kdy není zvyklé spát nebo jíst.
Na závěr doporučujeme všem žadatelům o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu, zvláště rodičům dětí, kteří žádají o vydání dokladu pro své dítě, aby pro podání žádostí využívali možnost objednávání konkrétních termínů návštěvy v rezervačním systému prostřednictvím internetu, které zkrátí čekací dobu na minimum. Bližší informace k této možnosti najdete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit - Rezervace termínů, příp. na tel. 235 011 518, 235 011 522.

Darina Altmanová
vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

 

 

 

Minigolf je opět v provozu

Kdy bude opět fungovat minigolf v Centrálním parku? Přes zimu bylo hřiště zavřené...

E.K., Stodůlky

Minigolfové hřiště Prahy 13 je v provozu vždy od dubna do listopadu, samozřejmě s ohledem na počasí. Od 1. dubna je tedy možné využívat hřiště v době od 8 do 21 hodin. V říjnu a listopadu budou provozní hodiny od 9 do 18 hodin.
Ke hře lze použít vlastní golfové hole a míčky, nebo si je půjčit v KD Mlejn, Kovářova 4 (tel. 774 757 916), a to každý den od 9.00 do 19.00 s polední přestávkou od 12.00 do 13.00 hodin. Hole se půjčují po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy 500 Kč za jednu hůl a 50 Kč za jeden míček. Na jeden den je půjčení holí bezplatné.
Veřejnost může hřiště užívat zdarma v souladu s provozním řádem. Na hřišti platí zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, poškozování a znečisťování zařízení, vstupu na dráhy se zvířaty, používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí, rozdělávání ohně. Prosíme o udržování pořádku a čistoty. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleněMěstské policii na linku 156. Správcem hřiště je správcovská společnost IKON, s.r.o., tel. 774 757 916.

-red-