Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozvánka na Noc kostelů v Košířích

Tři své chrámy otevřou večer 1. června v rámci středoevropské akce Noc kostelů 2012 své brány. Hlavní farní kostel Nejsvětější Trojice z 18. století nabídne varhanní koncert a prohlídku jinak nepřístupného Malostranského hřbitova (mše sv. od 17.30, program od 18.30). Funkcionalistická stavba kostela sv. Jana Nepomuckého, který právě slaví 70 let, obohatí program komentovanými architektonickými prohlídkami a rozmanitými žánry duchovní hudby (od 18.00). Kaple Nanebevzetí Panny Marie na Klamovce s původním barokním interiérem poskytne prostor pro ztišení, modlitbu či prohlídku (od 19.00).

Srdečně zve Římskokatolická farnost Košíře