Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VODA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ

 

V březnu se žáci třetích ročníků Základní školy Mohylová pustili do projektu Voda. Zkoumali toto téma z různých pohledů. Shromažďovali informace z internetu, vytvářeli mapu vodních ploch, prováděli pokusy, zaznamenávali stav počasí, při poslechu vážné hudby malovali Vltavu, navštívili čistírnu odpadních vod... Vše zaznamenávali do knihy, která je výstupem tohoto projektu. Fotografie je z exkurze do staré čističky odpadních vod v Bubenči.

Petra Jiránková