Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ANGLICKÁ DRUŽINA

Ve snaze ještě více obohatit nabídku jazykově zaměřených aktivit byl koncem února v ZŠ Mládí spuštěn pilotní program anglické družiny pod názvem English Primary Club. Ve spolupráci s Jazykovou školou Wattsenglish, Ltd. se první skupina žáků z 1. tříd seznamuje s angličtinou s britskou lektorkou jazykové školy v rámci školní družiny. Po vyhodnocení pilotního programu plánuje vedení školy od nového školního roku nabídnout tuto možnost žákům prvních až třetích, popřípadě čtvrtých tříd. Vedle rozšířené výuky jazyků, kurzů Britské rady a řady jazykových programů, projektů a akcí, to bude pro naše žáky další nadstandardní aktivita.

Norbert Tlustý, zástupce ředitele